Aktuálne rozvrhy pre zimný semester akademického roku 2021/2022 sú dostupné v univerzitnom LMS Moodle, kategórii kurzov „Katedra inžinierskej pedagogiky“ v podkategórii „DPŠ“, v kurze „Pokyny a pedagogická prax“ v príslušnom ročníku štúdia. Pre prístup k rozvrhom je potrebné sa do LMS Moodle prihlásiť.

DPŠ – 1. ročník: https://moodle.tuke.sk/moodle/course/view.php?id=1598

DPŠ – 2. ročník: https://moodle.tuke.sk/moodle/course/view.php?id=1618


 

(posledná úprava 2021-10-14)