Harmonogram DPŠ na KIP TUKE

2021/2022

EXTERNÁ FORMA

1. ročník

28. 09. / 05. 10. 2021 zápis
28. 09. 2021 – 23. 12. 2021 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (zimný semester)
03. 01. 2022 – 04. 02. 2022 skúškové obdobie zimného semestra
07. 02. 2022 – 27. 05. 2022 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (letný semester)
30. 05. 2022 – 30. 06. 2022 skúškové obdobie letného semestra
01. 07. 2022 – 31. 08. 2022 hlavné prázdniny

 

2. ročník

05. 10. / 12. 10. 2021 zápis
05. 10. 2021 – 23. 12. 2021 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (zimný semester)
13. 10. – 27. 10. 2021 výber vedúceho a témy záverečnej práce
03. 01. 2022 – 04. 02. 2022 skúškové obdobie zimného semestra
07. 02. 2022 – 14. 04. 2022 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (letný semester)
19. 04. 2022 – 13. 05. 2022 skúškové obdobie letného semestra
16. 05. 2022 odovzdanie záverečnej práce
27. 06. 2022 – 01. 07. 2022 záverečné skúšky

Na záverečné skúšky môžu ísť len študenti, ktorí majú k 16. 5. 2022 ukončený 2. ročník
štúdia (všetky zápočty a skúšky). Za prihlásenie sa na záverečné skúšky sa považuje
odovzdanie záverečnej práce a výkazu o štúdiu na sekretariáte katedry najneskôr 16. 5. 2022.


DENNÁ FORMA

1. ročník

01. 10. 2021 zápis
01. 10. 2021 – 23. 12. 2021 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (zimný semester)
03. 01. 2022 – 04. 02. 2022 skúškové obdobie zimného semestra
07. 02. 2022 – 27. 05. 2022 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (letný semester)
30. 05. 2022 – 30. 06. 2022 skúškové obdobie letného semestra
01. 07. 2022 – 31. 08. 2022 hlavné prázdniny

 

2. ročník

08. 10. 2021 zápis
08. 10. 2021 – 23. 12. 2021 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (zimný semester)
16. 10. – 26. 10. 2021 výber vedúceho a témy záverečnej práce
03. 01. 2022 – 04. 02. 2022 skúškové obdobie zimného semestra
07. 02. 2022 – 14. 04. 2022 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (letný semester)
19. 04. 2022 – 13. 05. 2022 skúškové obdobie letného semestra
16. 05. 2022 odovzdanie záverečnej práce
27. 06. 2022 – 01. 07. 2022 záverečné skúšky

Na záverečné skúšky môžu ísť len študenti, ktorí majú k 16. 5. 2022 ukončený 2. ročník
štúdia (všetky zápočty a skúšky). Za prihlásenie sa na záverečné skúšky sa považuje
odovzdanie záverečnej práce a výkazu o štúdiu na sekretariáte katedry najneskôr 16 5. 2022.


Opravné záverečné skúšky: 15. 12. 2021, odovzdanie záverečnej práce: 30. 11. 2021.  


Harmonogram DPŠ 2021-22 – harmonogram DPŠ vo formáte .pdf