Prevažne časovo-organizačné informácie pre aktuálne študujúcich na KIP TUKE v niektorom z prebiehajúcich kurzov. Pozrite si tiež ponuku „Vyučovacie predmety“.