Nachádzame sa na 1. poschodí v budove Ekonomickej fakulty TUKE.

Adresa

 

Povinné údaje pri platbe:

Číslo účtu: 7000065615/8180 – Štátna pokladnica

IBAN: SK32 8180 0000 0070 0006 5615

Názov účtu adresáta:
Technická univerzita, Rektorát, Letná 9, 042 00 Košice

Variabilný symbol: 190111

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko